Personal Journey

PERSONAL JOURNEY, Henkinen kasvu

Jos oppilas haluaa käyttää Horstmann tekniikoita omaan henkilökohtaiseen kehittymiseensä, hän valitsee Personal Journey – kurssit peruskurssin jälkeen

Oppilaat, jotka osallistuvat Practitioners koulutukseen voivat liittää näitä hienoenergiakursseja omaan koulutukseensa oman kiinnostuksensa mukaan.

Personal Journey sisältää seuraavat kurssit:

  • Auran puhdistusAura Drainage and Point 8
  • Geneettinen sabotointi – Genetic Sabotage Release
  • Karminen vapautus – Karmic Release
  • Seitsemän Kultaista pistettä – Seven Golden Points
  • Thymus vapautus – Thymus Release

Auran puhdistus – Aura Drainage and Point 8

Auran puhdistus – Aura Drainage and Point 8, vapauttaa syviä energiatukkeumia auran tunneosiossa. Hoitoon kuuluu nk. Piste 8, joka on eräänlainen ”henkinen leikkaus”, joka laittaa energiakehot järjestykseen. Sekä fyysinen että tunnetason paraneminen nopeutuu.

Geneettinen sabotointi – Genetic Sabotage Release

Geneettinen sabotointi vapautus, on seuraava askel Auran puhdistus –kurssin jälkeen. Se näyttää meille ne itsetuhomallit, jotka olemme voineet periä geneettisesti esivanhemmiltamme. Tämä hoito voi puhdistaa menneisyyden todella vanhoja muistoja, minkä asiakas voi kokea hyvin vapauttavana.

Karminen vapautus – Karmic Release

Karminen vapautus – Karmic Release, 2½ päivää, on hienoenerginen puhdistusprosessi, joka auttaa vapauttamaan hyvin vanhaa geneettistä informaatiota, mikä on koodattuna solumuistiin ja chakroihin eli energiakeskuksiin. Tämä tukkeutunut energia vapautetaan tiedostamattomasta alkulähteestä fyysisen kehon/psyykkeen kautta. Toisinaan hoidon aikana tulee esiin hyvin vanhoja muistoja ja epätavallista muistitietoa. Tämä on lempeä mutta samalla voimakas prosessi, jossa hoitaja työskentelee seitsemän suuren chakran ja erityisten jalkojen energiapisteiden kanssa. Hoidettavat ovat raportoineet hyvin syvistä vapautumisista ja kokemuksista näiden hoitojen aikana ja niiden jälkeen. Tämän kurssin ensisijaisena tarkoituksena on henkilökohtainen kehitys ja kasvu, mutta halutessaan kurssin käyneet voivat tehdä tämän hoidon henkilöille, jotka ovat siihen valmiita.

Seitsemän Kultaista pistettä – Seven Golden Points

Personal Journey jatkuu Seitsemän Kultaista pistettä – Seven Golden Points -kurssilla. Seitsemän Kultaista pistettä on syvä energiaprosessi, joka voi sallia meidän löytää/kohdata sielumme. Tämä on tarkoitettu lähinnä henkilöille, jotka haluavat mennä pidemmälle henkisessä kasvussaan.

Thymus vapautus – Thymus Release

Thymus vapautus – Thymus Release,  on hyvin tarpeellinen jatko Seitsemän Kultaista pistettä kurssille siksi, että se auttaa henkilöä yhdistämään henkisen tietoisuuden uudelleen arki-päivään.

Karminen vapautus – Karmic Release, Seitsemän Kultaista Pistettä – Seven Golden Points sekä Thymus vapautus – Thymus Release kurssit ovat luonteeltaan retriittejä.