Yhdistys

Horstmann Finland rf

Horstmann Finland är en allmännyttig, icke vinstdrivande förening vars ändamål är att:

  • göra Horstmanntekniken känd
  • skapa sådana omständigheter att Horstmannbehandlingarna kan fungera som en del av den allmänna hälsovården och vården av djur
  • fungera som en länk och förenande kraft mellan medlemmar, den allmänna sjukvården och myndigheter
  • fungera som förenande kraft bland Horstmannutbildade människor
  • organisera utbildning i syfte att upprätthålla yrkesskicklighet bland Horstmannterapeuter
  • sprida information om Horstmannterapeuter till de som behöver behandlingar

Syftet med dessa hemsidor är att ge information om Horstmannbehandlingar allmänt, om terapeuter och om Horstmannutbildning mot människor, hästar och mindre djur.

Horstmann Finland rf