Horstmann for Animals

Du som vill behandla djur

Du som vill arbeta med djur kan efter Introductory Horstmann utbilda dig till djurterapeut.

 Horstmann for animals

Som lärare för Horstmann för djur i Sverige är Monika Russmann.