Personal Journey

Personal Journey

Du som vill använda Horstmanntekniken för din egen personliga utveckling

PERSONAL JOURNEY

(personlig utveckling och tillväxt)

Denna kurs är avsedd för personer som vill påskynda sin andliga utveckling och tillväxt. Kurserna är relativt korta men med tanke på eventuella behandlingseffekter är det lämpligt att inte ha en allt för fulltecknad kalender den närmsta tiden efter en kurs. Det finns inget krav på att delta i alla kurser inom Personal Journey och hur lång tid man behöver för att processa varje steg är högst individuellt. Det är just en personlig resa som man utformar tillsammans med sin Facilitator.

Du som har gått Practitioners (åtminstone ISR) kan utöka din Horstmannkompetens med nedanstående subtila energibehandlingar när det passar.

Följande kurser ingår i Personal Journey:

  • Aura Drainage
  • Genetic Sabotage Release
  • Karmic Release
  • Seven Golden Points
  • Thymus Release

Aura Drainage och Point 8 (2 dagar)

frigör djupa energiblockeringar i aurans känslomässiga del. I kursen ingår punkt 8 som är en typ av “andlig kirurgi” för att justera energikroppar. Processen bidrar till fysisk och andlig hälsa. Man kan behandla sig själv med Aura Drainage men effekten blir större om man behandlas av någon annan.

Genetic-Sabotage Release

är nästa steg efter Aura Drainage. Den adresserar destruktiva mönster som vi kan ha ärvt genetiskt från våra förfäder. Denna behandling kan rensa riktigt gamla minnen från det förflutna vilket upplevs mycket frigörande av klienten.

Karmic Release (2½ dagar)

är en rensningsprocess av subtil energi, som hjälper till att frigöra genetisk information som är kodad i cellminnet eller energicentra från mycket länge sedan. Denna blockerade energi frisläpper man från den undermedvetna ursprungskällan genom den fysiska kroppen/psyket. Ibland kommer mycket gamla och ovanliga minnen fram under behandlingen. Det är en mild men samtidigt stark process där utövaren arbetar med de sju större chakrana och med speciella energipunkter i fötterna. Klienter har rapporterat under och efter behandlingarna om mycket djupgående upplevelser. Denna kurs är för personer vars syfte är den egna personliga utvecklingen och tillväxten, men som också vill kunna ge denna behandling till andra som är redo för den.

Seven Golden Points (2½ dagar)

Personal Journey fortsätter med Seven Golden Points. Det är en mycket djupgående energiprocess som kan ge dig möjligheten att hitta/möta din själ. Det är främst en kurs för dig som vill gå vidare i din andliga utveckling.

Thymus Release

Thymus Release är en nödvändig fortsättning till Seven Golden Points för att integrera deltagarens andliga insikter med vardagslivet.

Karmic Release, Seven Golden Points samt Thymus Release är kurser som hålls som retreat.