Practitioners

Du som vill arbeta som terapeut och ge Horstmannbehandlingar

PRACTITIONERS (certifiering)

Utbildningen fortsätter efter Introductory kursen med

  • Ileo-Sacral Release (2 dagar)
  • Arm-Shoulder Release (1 dag) och
  • Foot Release (1 dag) samt
  • Self-Sabotage Release (2 dagar).

Ileo-Sacral Release

Många människor har under något skede av sitt liv haft problem med ryggen – oftast i korsryggen – eller smärta/blockeringar i höftpartiet. Det är svårt att gå, man har smärta och stelhet i benen, knäna, höfterna eller ländryggen. Med Ileo-Sacral Release får man möjlighet att behandla och frigöra dessa problem.

Arm-Shoulder Release

Våra aktuella problem i våra relationer – gällande arbetet, arbetskamrater, familjemedlemmar eller generellt vår livssituation – lagras i armar, axlar och skulderblad. Arm-Shoulder Release används framgångsrikt i behandlingar av frusen skuldra, tennisarmbåge, musarm, värkande och stel nacke, armar och axlar mm. Med denna metod har man också framgångsrikt behandlat sk. Whiplash-skador (nackskada vid t.ex. en bilolycka) och de smärtor och spänningssymptom som då uppstått.

Foot Release

Foot Release verkar genom nerv- och meridiansystemet i fötterna och är enastående i sin effektivitet och sin enkelhet. Med denna metod kan man påverka energiblockeringar som i sin tur påverkar hela ryggraden (även Whiplash skador) utan att man behöver manipulera ryggen. Man kan behandla klienten även om hon/han har en inflammation i ryggområdet.

Self-Sabotage

Self-Sabotage Release är den första subtila energibehandlingen. Den kan vara en kraftfull process för att frigöra självsaboterande mönster som finns lagrade i kroppens cellminne. Dessa mönster kan vara från tidigt i våra liv eller ärvda från våra föräldrar och när de frigörs kan det leda till markanta fysiska, känslomässiga och psykologiska förändringar.

Self-Sabotage Release var ursprungligen en behandling av ischias- och höftbesvär. När Trish gjorde dessa behandlingar, lade hon märke till ”intressanta biverkningar”. Klienterna började bli av med självsaboterande beteendemönster såsom nagelbitning, alkohol, rökning, bulemi, anorexia, undervärdering av sig själva osv

Före själva Practitioners (certifierings) kursen skall deltagarna ha gett minst 20 dokumenterade behandlingar samt själva fått minst 10 Horstmannbehandlingar. Certifieringskursen innehåller både teoretiska och praktiska delar och tar 2 dagar.