Energibehandlingar

Aura Drainage and Point 8 (AD)

Aura Drainage och Point 8 frigör djupa energiblockeringar i aurans känslomässiga del. I behandlingen ingår den sk. Point 8 som är ett slags ”andlig kirurgi” för att rätta till energikroppar. Både fysiskt och känslomässigt tillfrisknande påskyndas.

Advanced Aura Drainage and Point 8 (AAD)

Aura Drainage och Point 8 frigör djupa energiblockeringar i aurans känslomässiga del. I behandlingen ingår den sk. Point 8 som är ett slags ”andlig kirurgi” för att rätta till energikroppar. Både fysiskt och känslomässigt tillfrisknande påskyndas.

Genetic Sabotage Release (GSR)

Genetic-Sabotage Release är nästa steg efter Aura Drainage. Den adresserar nedärvda självsaboterande mönster. Denna behandling kan rensa riktigt gamla minnen från det förflutna vilket oftast upplevs som mycket frigörande.

Karmic Release (KR)

Karmic Release är en rensningsprocess av subtil energi, som hjälper till att frigöra genetisk information som är kodad i cellminnen och energicentra från mycket långt tillbaka i tiden. Denna blockerade energi frisläpper man från den undermedvetna ursprungskällan genom den fysiska kroppen/psyket. Ibland kommer mycket gamla och ovanliga minnen fram under behandlingen. Det är en mild men samtidigt stark process. Klienter har rapporterat om mycket djupa uppleveleser under och efter behandling.

Seven Golden Points (7GP)

Seven Golden Points är en mycket djup energiprocess som kan tillåta oss att hitta/möta vår själ. Det är främst en process för de som vill gå vidare i sin andliga utveckling.

Thymus Release (TR)

Thymus Release är en nödvändig fortsättning till Seven Golden Points för att integrera deltagarens andliga insikter med vardagslivet.