Kroppsterapi

Horstmanntekniken

Horstmanntekniken är en enkel, noninvasiv kroppsterapiform som frigör fysiska, känslomässiga och mentala blockeringar.

Ileo-Sacral Release (ISR)

Ileosacral Release behandlar i huvudsak höftområdet och ger oftast snabb smärtlindring vid ländryggsbesvär. Behandlingen påverkar senor och ligament och kan på så vis förhindra snedbelastning och värk.

Arm-Shoulder Release (ASR)

Våra aktuella problem i våra relationer – gällande arbetet, arbetskamrater, familjemedlemmar eller generellt vår livssituation – lagras i armar, axlar och skulderblad. Arm & Shoulder Release behandlar främst nack- och axelpartiets muskler, senor och leder. Behandlingen kan vara effektiv vid tex musarm, whiplash (nackskada vid t.ex. en bilolycka), stukturellt orsakad huvudvärk och frusen skuldra. Många upplever att Arm-Shoulder Release också underlättar djupandning.

Foot Release (FR)

Foot Release verkar genom nerv- och meridiansystemet i fötterna och är enastående i sin effektivitet och sin enkelhet. Med denna metod kan man påverka energiblockeringar som i sin tur påverkar hela ryggraden (även Whiplash skador) utan att man behöver manipulera ryggen. Man kan behandla klienten även om hon/han har en inflammation i ryggområdet.

Self-Sabotage Release (SSR)

Self-Sabotage Release bearbetar känslomässiga mönster som hindrar oss från att nå våra mål. Dessa omedvetna energimönster har oftast formats mycket tidigt i livet men påverkar oss som vuxna t.ex. i våra relationer till andra. På det fysiska planet är behandlingen lämplig för de med ländryggsbesvär eller ischias. Self-Sabotage Release kan vara en effektiv hjälp för att bryta beroendeproblematik som t ex rökning.