Utbildning

INTRODUCTORY HORSTMANN

Alla utbildningsgrenar börjat med en och samma kurs. Syftet med Introductorykursen är att ge eleverna en mjukstart i Horstmanntekniken.

Du som vill arbeta som terapeut och ge Horstmannbehandlingar går Practitioners.

Du som vill använda Horstmanntekniken för din egen personliga utveckling väljer Personal Journey.

Introductory for Horstmann Technique (IHT)

För dig som vill behandla dig själv och familjen

Horstmannbehandlingarna är mycket starka och djupgående både fysiskt, känslomässigt och andligt. Syftet med Introductorykursen är att ge eleverna en mjukstart i Horstmanntekniken. Kursinnehållet är främst självbehandling men även några grundläggande behandlingsformer för att sedan kunna behandla anhöriga och vänner. Introductory Horstmann är en helt fristående kurs som inte kräver några förkunskaper.

Kursen är på cirka 10 timmar under vilka kursdeltagarna lär känna Horstmannteknikens historia, grundaren Trish Trowbridges bakgrund och framför allt självbehandling i Ileo-Sacral ReleaseArm-Shoulder Release och Foot Release.

Efter INTRODUCTORY Horstmann

Om du vill lära dig mer om Horstmanntekniken efter du har gått Introductory Horstmann finns två utbildningsspår. Du som vill arbeta som terapeut och ge Horstmannbehandlingar går Practitioners. Du som vill använda Horstmanntekniken för din egen personliga utveckling väljer Personal Journey. Om du blir riktigt biten går det utmärkt att gå kurser samt ta behandlingar från både Practitoners och Personal Journey.

Du som vill arbeta med djur kan efter Introductory Horstmann utbilda sig till djurterapeut.

PRACTITIONERS (certifiering)

Utbildningen fortsätter efter Introductory kursen med

  • Ileo-Sacral Release (2 dagar)
  • Arm-Shoulder Release (1 dag) och
  • Foot Release (1 dag) samt
  • Self-Sabotage Release (2 dagar).

Före själva Practitioners (certifierings) kursen skall deltagarna ha gett minst 20 dokumenterade behandlingar samt själva fått minst 10 Horstmannbehandlingar. Certifieringskursen innehåller både teoretiska och praktiska delar och tar 2 dagar. Efter kursen kommer du kunna förebygga och behandla t ex nackspärr, ryggskott, ischias, stress och musarm.

Personal Journey

Du som vill använda Horstmanntekniken för din egen personliga utveckling

PERSONAL JOURNEY

(personlig utveckling och tillväxt)

Denna kurs är avsedd för personer som vill påskynda sin andliga utveckling och tillväxt. Kurserna är relativt korta men med tanke på eventuella behandlingseffekter är det lämpligt att inte ha en allt för fulltecknad kalender den närmsta tiden efter en kurs. Det finns inget krav på att delta i alla kurser inom Personal Journey och hur lång tid man behöver för att processa varje steg är högst individuellt. Det är just en personlig resa som man utformar tillsammans med sin Facilitator.

Du som har gått Practitioners (åtminstone ISR) kan utöka din Horstmannkompetens med nedanstående subtila energibehandlingar när det passar.

Följande kurser ingår i Personal Journey:

  • Aura Drainage
  • Genetic Sabotage Release
  • Karmic Release
  • Seven Golden Points
  • Thymus Release

Karmic Release, Seven Golden Points samt Thymus Release är kurser som hålls som retreat.

Du som vill behandla djur

Du som vill arbeta med djur kan efter Introductory Horstmann utbilda dig till djurterapeut.

Som lärare för Horstmann för djur i Sverige är Monika Russmann  (0705 769766, info(at)monikashalsa.com, www.monikashalsa.com).