Skolning

HORSTMANN INTRODUCTORY

Alla utbildningsgrenar börjat med en och samma kurs. Syftet med Introductorykursen är att ge eleverna en mjukstart i Horstmanntekniken.

EFTER INTRODUCTORY HORSTMANN

Du som vill arbeta som terapeut och ge Horstmannbehandlingar går Practitioners.

Du som vill använda Horstmanntekniken för din egen personliga utveckling väljer Personal Journey.

Du som vill arbeta med djur kan efter Introductory Horstmann välja Horstmann for Animals.