Trish Trowbridge

Trish Trowbridge

Trish Trowbridge, grundaren av Horstmanntekniken, växte upp i South Australia. Efter två års studier vid universitet i Adelaide insåg hon att naturvetenskap inte var hennes väg i livet även om hon arbetade några år som laboratorieassistent. Hon flyttade till Sydney 1968 och påbörjade en framgångsrik karriär som egenföretagare. Hon studerade bokföring men kunde aldrig fullfölja kursen på grund av en ryggskada 1979.

När hon nekade till att bli opererad var hennes framtidsutsikter mycket vaga men hon var övertygad om att hon skulle hitta en alternativ väg tillbaka. Hon provade många olika alternativmedicinska metoder och dessa gjorde att hon var tillbaka på fötter inom ett år. Under denna tid bestämde hon sig för att mer ingående studera dessa metoder.

Trish Trowbridge

I mitten av 80-talet flyttade hon till en liten småstad som heter Crockwell i New South Wales och öppnade en mottagning som naturterapeut för att arbeta vidare med dessa kroppsterapier och hypnoterapi. Under denna tid slutförde hon också sina studier i örtmedicin. Förutom att hon hade sin naturterapimottagning var hon också ibland kontrakterad av olika statliga organisationer för speciella uppdrag som innebar att hon fick använda sina specialkunskaper. Hon tillbringade mycket av sin fritid med sin passion, att arbeta med ett program för/med ungdomar för att öka deras medvetande om livet.

Från 1990 arbetade hon heltid i sin mottagning och hälsoaffär i Crockwell. I oktober 1991, under ett plötsligt andningsuppehåll, hade Trish en nära-döden-upplevelse som förändrade hennes liv. Denna händelse följdes av flera andliga upplevelser som inkluderade Horstmanntekniken. 1996 flyttade hon till Sydney där hon träffade Patti Barton, och tillsammans startade de upp ett företag för att ge kurser och sprida denna nya teknik. Patti är en före detta universitetslärare med ett speciellt intresse för transpersonell psykologi, så hon passade bra för att hjälpa Trish lära ut en så innovativ kroppsterapi som Horstmanntekniken i Australien och internationellt.

Trish gick bort 2022. Mellan 2005 och till sin bortgång arbetade hon med Marie Myrander. Hennes arv förs vidare av Marie och de lärare och Practitioners som Trish utbildade